Календар

Лекции на Оксана Лазор от Лвовския национален университет „Иван Франко"

Време на събитието: 19.04.2018
гост-лектор по програма Еразъм

Лекции на тема: 

Церковнослов`янська мова української редакції: правописні норми на 24 април, вторник, от 11 часа и

Церковнословя`янська мова української редакції орфоепічні норми на 25 април, сряда, от 12 часа 

в Кабинета по украински език „Михайло Драгоманов“ (Зала над Паричния салон) ще прочете Оксана Лазор, гост-лектор по програма Еразъм от Лвовския национален университет „Иван Франко“, Лвов, Украйна.

Заповядайте!