Календар

Среща с преводачката Олена Коцева

Време на събитието: 12.01.2018
ще се състои в рамките на лекциите по "Теория на превода"


Утре, 12.01.2018 година, петък, от 17.30 часа, в 160 аудитория, ще се състои среща с Олена Коцева – дългогодишна преводачка от украински език. Тя ще разкаже за предизвикателствата пред устния преводач, ще сподели интересни моменти от своя професионален опит и ще имате възможност да ѝ зададете въпроси.
Срещата-разговор се състои в рамките на лекциите по "Теория на превода", които води доц.д-р Радост Железарова на студентите от 5 курс, "Славянска филолофия", но са поканени и всички украинисти.
Не пропускайте възможността да чуете от първа ръка какво е да превеждаш на президенти, министри, народни предствители, хора на науката и изкуството и много др.