Календар

ХII Международна научно-практическа конференция

Време на събитието: 13.09.2017
„Проблеми и перспективи при подготовката на чуждестранни студенти“

Харковският национален университет за автомобили и пътища организира ХII Международна научно-практическа конференция „Проблеми и перспективи при подготовката на чуждестранни студенти”. Конференцията ще се състои на 12-13 октомври 2017 г. в гр. Харков.

Официалните езици на конференцията са украински, руски, английски. Материалите от конференцията ще бъдат издадени в електронен вид и на хартия. Електронният вариант ще бъде публикуван на сайта на университета.

Заявки за участие в конференцията се изпращат до 30 септември 2017 година на електронен адрес conf2017fpig@gmail.com.


За повече информация тук.