Календар


Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. –К.: Видавничий центр "Академія" Серия: Альма-матер, 2006.

Історія української мови: Фонетика / М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанiвський, В. Г. Скляренко. – К.: Наук. думка, 1979. – 367 с.

Словотвір сучасної української літературної мови / За ред. М.А.Жовтобрюха. – К.: Наук. думка, 1979. – 407с.

Історія української мови: Морфологія / С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко та ін. – К.: Наук. думка, 1979. – 540 с.